BHP – szkolenia dostępne online

9 października 2019 at 16:01

Każdy dorosły człowiek prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, iż szkolenia z zakresu BHP są kursami obowiązkowymi dla każdego pracownika. Trzeba się na nich pojawić zarówno rozpoczynając nową pracę, jak i okresowo co pewien czas. Duża ilość osób do przeszkolenia powoduje, że mamy na rynku sporo firm zajmujących się tego typu kursami i szkoleniami. Pozytywne jest też to, że od kilku lat coraz szerzej dostępne są szkolenia BHP online. I to na nich skupimy się w tym artykule.

szkolenie bhp przez internetZacznijmy od tego, iż by móc przejść przez takie internetowe szkolenie, należy złożyć zamówienie, żeby otrzymać dostęp do platformy szkoleniowej w celu korzystania z zebranych tam informacji. Dostęp do niej jest udzielany na czas, jaki zażyczył sobie tego pracodawca zamawiający szkolenia BHP online. Materiały szkoleniowe są ogólnie dostępne dla wszystkich uczestników kursu, którzy bez zbędnych ograniczeń, przez ten określony czas, mogą przyswajać z nich wiedzę. Po zapoznaniu się z wszelkimi materiałami i informacjami, kursanci podchodzą do rozwiązywania ćwiczeń, pozwalających na sprawdzenie ich wiedzy.

Do obsługiwania platformy, na której znajdują się szkolenia BHP online nie potrzeba instalować żadnych szczególnych programów, ani spełniać konkretnych wymogów technicznych. Wszystko odbywa się za pośrednictwem Internetu bez zbędnych utrudnień, czy niedogodności.

Szkolenia przez Internet mogą odbywać się jedynie jako szkolenia okresowe i według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, w taki sposób mogą się kształcić jedynie określone zawody, między innymi, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni, pracodawcy, lub kierownicy. W systemie e-learningu nie mogą się zatem szkolić pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.